تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1403-03-20
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-06-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-06-25
زمان برگزاري کنفرانس
1403-07-09

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند سایت در حال بروزرسانی و بارگزاری اطلاعات می باشد. جهت اطلاع از زمانبندی و نحوه برگزاری کنفرانس ما را دنبال کنید.

برگزار کنندگان


حمایت کنندگان