برگزاری کنفرانس علمی با محوریت آینده و پایداری در محیط زیست

برگزاری کنفرانس علمی با محوریت آینده و پایداری در محیط زیست با همکاری دانشکده محیط زیست، انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران و پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در تاریخ 9 آبان 1403 برگزا خواهد شد.

13 خرداد 1403