کنفرانس آینده و پایداری را می توان فراتر از یک رویداد علمی مرسوم در نظر گرفت. این کنفرانس در حقیقت فراخوانی برای اقدام مشترک همه ذینفعان در راستای اتحاد و تلاش برای آینده ای پایدار کشور است. آنچه مسلم است کشور با چالشهای محیطی دست به گریبان است که می توان بر آنها غلبه کرد و راه را برای دست یابی به کشوری شکوفا و دوستدار محیط زیست هموار کرد. از آنجایی که کشور در مقطع حساسی از تصمیم گیری های محیط زیستی ایستاده است، این کنفرانس به عنوان چراغ امید و کاتالیزوری برای تحول به سوی پایداری می تواند عمل می کند. لذا، مشارکت محققین در کنفرانس آینده و پایداری فرصتی فرصتی مغتنم برای زمینه سازی سیاستگذاری های آتی بشمار می آید.

در این کنفرانس بستر علمی برای تعامل فکری و توانمندسازی ایده های مختلف طراحی شده است. تاکید کنفرانس بر راه حل های نوآورانه، تحقیقات پیشرفته، فناوری‌های خلاقانه و رویکردهای جدید مدیریت محیطی است که می‌تواند با چشم‌انداز و چالش‌های منحصر به‌ فرد ایران سازگار شده و بومی سازی شود. کنفرانس آینده و پایداری ضمن تمرکز بر مسائل محیط زیست ایران، دیدگاهی جهانی دارد و تلاش می کند تا از موفقیت ها و شکست های بین المللی درس بگیرد. از این طریق بهترین شیوه ها را اتخاذ و در سفر خود به سمت پایداری از موانع و مشکلات به سلامت عبور کند. این کنفرانس نقطه شروعی برای یک سفر جمعی به سوی آینده ای روشن تر و سبزتر است. بستری است برای شنیدن هر صدایی، هر ایده ای برای به اشتراک گذاشتن، و گرفتن هر دستی که برای بهبود محیط زیست ایران دراز شده است. امید است کنفرانس، چشم اندازی الهام بخش همه شرکت کنندگان باشد تا فعالانه به آینده پایدار ایران کمک کنند و زمینه را برای ایرانی هر چه آبادتر فراهم سازد.