در صورتی که در سامانه عضو نشدید، از طریق این لینک برای «عضویت در سامانه» اقدام کنید. پس از ورود اطلاعات درخواستی و انتخاب کلید ذخیره، عضو سامانه خواهید شد. پس از عضویت امکان استفاده از خدمات تارنمای کنفرانس از جمله واریز وجه ثبت نام در کنفرانس، ارسال مقاله و مشاهده نتایج داوری مقالات فراهم خواهد شد.